Μυστικότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Αυτή η πολιτική απορρήτου (" Πολιτική Απορρήτου ”) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της Πλατφόρμας μας. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Λάβετε υπόψη ότι οι όροι που ορίζονται και χρησιμοποιούνται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας υιοθετούνται εδώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Όλες οι αναφορές σε "εσείς" στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρονται σε Πελάτες και Παρόχους Υπηρεσιών στην Alodokter (όπως ισχύει).

1. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, λαμβάνετε ή παρέχετε τις Υπηρεσίες, περιλαμβάνουν:

Α. Τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα προσωπικά σας στοιχεία περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης και τη διεύθυνσή σας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης άλλες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που προσθέτετε στον λογαριασμό σας, όπως μια βιογραφία.

Β. Προσωπικές Πληροφορίες Υγείας Πελάτη

Οι προσωπικές πληροφορίες υγείας του Πελάτη περιλαμβάνουν φύλο, γνωστές καταστάσεις υγείας, φάρμακα, αλλεργίες, εμβολιασμούς, ιατρικό ιστορικό, στόχους υγείας, εγγραφές σε ημερολόγιο υγείας, καθώς και συνταγές, αναφορές και ιατρικούς φακέλους που ανεβάζει ο Πελάτης κατά καιρούς στην Πλατφόρμα.

Γ. Επιχειρηματικές πληροφορίες από παρόχους υπηρεσιών

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν τις πληροφορίες του προφίλ τους καθώς και τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν επίσης την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής και τη διεύθυνση χρέωσης για πληρωμές που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που παρέχουν. Η Alodokter μπορεί να αποθηκεύσει στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή πληροφορίες σχετικά με άλλους τρόπους πληρωμής.

Δ. Δεδομένα Λειτουργίας

Για να βελτιώσετε την εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας σας, το Alodokter χρησιμοποιεί μπισκότα , ημερολόγιο υπηρέτης και άλλους παρόμοιους μηχανισμούς για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών, τη βελτίωση των υπηρεσιών, την παρακολούθηση της χρήσης της υπηρεσίας και για σκοπούς μάρκετινγκ εντός και εκτός της Πλατφόρμας. Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων των χρηστών, τη διατήρηση των ρυθμίσεων συνεδρίας, την υποστήριξη του αυτόματου ελέγχου ταυτότητας για υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά, εάν απαιτείται από τις ρυθμίσεις σας και για την ενεργοποίηση άλλων παρόμοιων λειτουργικών απαιτήσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για απενεργοποίηση μπισκότα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες web μας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει τη μη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών και υπηρεσιών του Alodokter. Οι τρίτοι συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να λαμβάνουν και να αποθηκεύουν αυτόματα μη προσωπικές πληροφορίες ή ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες με την πάροδο του χρόνου.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α. Στρατηγός

Τα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα που παρέχετε ενδέχεται να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από την Alodokter για τους ακόλουθους σκοπούς ή σε σχέση με τους ακόλουθους σκοπούς:

Εγώ. σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση σε διαδραστικές λειτουργίες ή ασφαλείς περιοχές της Πλατφόρμας όταν το επιλέξετε.

ii. διεξάγετε σχετικές έρευνες για τις πληροφορίες που παρέχετε·

iii. να χειριστείτε ή να επιλύσετε οποιοδήποτε παράπονο, ερώτηση ή έρευνα που σας αφορά·

iv. διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διατάξεις εσωτερικής συμμόρφωσης της Alodokter, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Alodokter.

v. ελέγχει και παρακολουθεί τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τους προσωπικούς λογαριασμούς·

vi. κατάθεση ή οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται ή ζητείται από κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή/και νομικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων από ξένες αρχές, ρυθμιστικές αρχές ή/και νόμους)·

vii. επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες υγείας που σχετίζονται με ιατρικές παθήσεις ή δημογραφικά στοιχεία) για παρακολούθηση και παροχή παροχών ή άλλους πρόσθετους σκοπούς·\ viii. ως ευλόγως απαραίτητο για την παροχή ή την έγκριση υπηρεσιών τρίτων·

ix. αιτήματα δέουσας επιμέλειας από ρυθμιστικές αρχές, αντισυμβαλλόμενους ( αντισυμβαλλόμενος ), πελάτες της Alodokter και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Χ. Πληροφορίες επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης;

xi. κάθε άλλο σκοπό που απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Θα χειριστούμε επίσης ορισμένες πληροφορίες όπως περιγράφεται παρακάτω.

Β. Προσωπικές Πληροφορίες Υγείας Πελάτη

Οι προσωπικές πληροφορίες υγείας του Πελάτη που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας ή/και μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, οι οποίες δεν αποκαλύπτονται δημόσια, δεν θα κοινοποιηθούν, αποκαλυφθούν ή εμφανίζονται σε κανέναν άλλο εκτός από τον ίδιο τον Πελάτη και τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών, με τον οποίο Ο Πελάτης επιλέγει να συμβουλευτεί, ποιος θα χρησιμοποιήσει οι Πάροχοι Υπηρεσιών για να σας παρέχουν υπηρεσίες. Ο πάροχος υπηρεσιών σας θα έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες υγείας. Ο πάροχος υπηρεσιών σας επιτρέπεται να ενημερώνει τα προσωπικά σας στοιχεία υγείας προσθέτοντας σημειώσεις αναθεώρησης, στόχους υγείας, παρακολουθώντας τα σχετικά σχόλια, ως μέρος της Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να τερματίσει οποιαδήποτε Υπηρεσία που παρέχεται σε οποιονδήποτε Πελάτη, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση του, και σε αυτήν την περίπτωση, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στις σχετικές προσωπικές πληροφορίες υγείας του Πελάτη κατά τον τερματισμό.

Οι πελάτες επιτρέπεται να μοιράζονται τα προσωπικά τους στοιχεία υγείας με άλλα μέρη με δική τους ευθύνη. Η Alodokter δεν ευθύνεται για τη συμμόρφωση άλλων μερών, τα οποία θα δουν και θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που αποκαλύπτει ο Πελάτης, με την πολιτική απορρήτου.

Γ. Πληροφορίες πληρωμής

Οι τρίτοι πάροχοι πληρωμών μας θα έχουν πρόσβαση στον τρόπο πληρωμής σας και στα στοιχεία της διεύθυνσης χρέωσης όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε πληρωμές (ανάλογα με τις σχετικές) για τα προγράμματα συνδρομής μας. Αυτά τα τρίτα μέρη δεσμεύονται από επιχειρηματικές συμβατικές υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου ή της ασφάλειας που προκύπτει από ή σχετίζεται με τρίτους παρόχους πληρωμών. Η Alodokter μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Δ. Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Πλατφόρμα θα σας στέλνει επικοινωνίες (email και άλλες ειδοποιήσεις) από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεών σας. Κατά την εγγραφή, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες υποστήριξης πελατών. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν αποφασίσετε ανά πάσα στιγμή να μην λάβετε πληροφορίες ή επιβεβαίωση από εμάς, ακολουθήστε τις οδηγίες διαγραφής που παρέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία.

Ε. Ανώνυμα Δεδομένα

Η Alodokter μπορεί να αναλύσει ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας, για να αξιολογήσει τις τάσεις και τα ενδιαφέροντα χρήσης, να δημιουργήσει προφίλ ( δημιουργία προφίλ ), μάρκετινγκ, πρότυπα παροχής και μέτρηση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και άλλου περιεχομένου. Τέτοιες ανώνυμες και συλλεγόμενες πληροφορίες δεν θεωρούνται προσωπικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων της Ινδονησίας, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα. Επομένως, ενημερώστε μας στη διεύθυνση [email protected] εάν υπάρχουν αλλαγές στις πληροφορίες.

3. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο χειρισμός των προσωπικών πληροφοριών που αποθηκεύονται από την Alodokter θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με τους νόμους περί απορρήτου της Ινδονησίας, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτα μέρη εάν:

Εγώ. έχουμε νομική, κανονιστική ή επαγγελματική υποχρέωση να συμμορφωνόμαστε με νομικές διαδικασίες, διαδικασίες και διαδικασίες συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των να αποτρέψει ή να σταματήσει παράνομες, ανήθικες ή νομικά δυνάμενες δραστηριότητες για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ασφάλεια εσάς, εμάς και άλλων· συμμόρφωση με τις διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· για την επιβολή ή την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων μας· ή για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Alodokter ή άλλων μερών·

ii. όλα ή τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της Alodokter συνδυάζονται ή αποκτώνται από τρίτο μέρος, ή αναπτύσσουμε ή αναδιοργανώνουμε την επιχείρησή μας, όπου τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να αποτελούν μέρος των μεταβιβασθέντων ή συγχωνευμένων περιουσιακών στοιχείων ή μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα στοιχεία σας σε μια νέα οντότητα ή ένα τρίτο που θα διεξάγει τις δραστηριότητές μας.

iii. Η αποκάλυψη πληροφοριών στον εργοδότη ή στον τόπο της επιχείρησής σας, στους επαγγελματίες συμβούλους σας και σε εκείνους με τους οποίους συνάπτουμε κοινές προωθητικές συμφωνίες (όπως εκδηλώσεις από κοινού) μπορεί να είναι σχετική σε ορισμένες περιπτώσεις.

iv. παρέχουμε ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Πλατφόρμας μας και σχετικές πληροφορίες χρήσης σε αξιόπιστα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων αναλυτικών στοιχείων και των μηχανών αναζήτησης.

v. χρησιμοποιούμε αντιπροσώπους, εργολάβους ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων, για παράδειγμα αρχειοθέτηση, έλεγχο, υπηρεσίες ελέγχου αναφοράς, επαγγελματικές συμβουλές (συμπεριλαμβανομένων νομικών, λογιστικών, οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών), ταχυδρομικές υπηρεσίες ( ταχυδρομείο ), ναυτιλία, τεχνολογία, ιστότοποι, έρευνα, τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές, επαφή με πελάτες, επεξεργασία δεδομένων, ασφάλιση, ιατροδικαστική, υποστήριξη διαφορών, μάρκετινγκ και ασφάλεια. και

vi. Αυτά τα μέρη έχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας προς την Alodokter, η οποία έχει συμφωνήσει να διατηρήσει τις πληροφορίες εμπιστευτικές.

Ορισμένα από τα τρίτα μέρη που λαμβάνουν προσωπικά στοιχεία από εμάς ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας σας ή της χώρας όπου στάλθηκαν τα δεδομένα (συλλογικά, " δικαιοδοσία της χώρας καταγωγής ”), συμπεριλαμβανομένων των χωρών όπου βρίσκεται το Alodokter. Ενώ τρίτα μέρη έχουν συχνά υποχρεώσεις απορρήτου και εμπιστευτικότητας, συμφωνείτε ότι, όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αυτές οι υποχρεώσεις μπορεί να διαφέρουν και να μην είναι τόσο αυστηρές όσο οι διατάξεις του νόμου περί απορρήτου της δικαιοδοσίας καταγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επιβολή νόμων στη δικαιοδοσία της χώρας προέλευσης και δεν μπορείτε να αναζητήσετε επανόρθωση βάσει αυτών των νόμων.

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όταν λάβετε ένα αίτημα για απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, η Alodokter θα απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας και θα αρχειοθετήσει τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι αρχειοθετημένες πληροφορίες θα διατηρηθούν για περίοδο 5 ετών (ή και περισσότερο, εάν απαιτείται από το νόμο) για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Οποιεσδήποτε πληροφορίες επιτρέπετε να κοινοποιηθούν με Παρόχους Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας μας θα διατηρηθούν από τους Παρόχους Υπηρεσιών έως ότου λήξει η συμφωνία τους μαζί μας. Οι μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης μπορούν να αποθηκευτούν επ' αόριστον για ανάλυση.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο στους διακομιστές μας σε μια εξαιρετικά ασφαλή πλατφόρμα. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή παράδοση των προσωπικών πληροφοριών πριν μεταφερθούν μέσω του Διαδικτύου από τον υπολογιστή ή την προσωπική σας συσκευή στους διακομιστές μας και να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα συστήματά μας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει πάντα κίνδυνος στην αποστολή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, επειδή δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η μετάδοση δεδομένων είναι 100% ασφαλής και ακίνδυνη από άλλα μέρη που βρίσκουν τρόπους να εμποδίσουν τα συστήματα ασφαλείας μας. Ως αποτέλεσμα, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και το απόρρητο οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που μας υποβάλλετε και εσείς τις υποβάλλετε με δική σας ευθύνη.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άτομο που δικαιούται νόμιμα να συνάψει μια δεσμευτική συμφωνία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, και ότι βρίσκεστε στο τουλάχιστον 21 ετών ή έγγαμος και όχι υπό κηδεμονία. Εάν είστε κάτω των 21 ετών και ανύπαντρος, πρέπει να λάβετε άδεια από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας. Εκτός εάν δηλώσετε διαφορετικά, με την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας, υποθέτουμε ότι δικαιούστε νόμιμα να συμμετάσχετε σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σύμφωνα με το ινδονησιακό δίκαιο.

Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες και οι πάροχοι υπηρεσιών επιτρέπεται να παρέχουν και να αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες για άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ανηλίκων. Οποιοσδήποτε χρήστης παρέχει, αποθηκεύει ή μεταδίδει πληροφορίες για λογαριασμό παιδιού/ατόμου υπό κηδεμονία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή, χρήση και μετάδοση τέτοιων πληροφοριών.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Πλατφόρμα περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιστότοπων τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζουν το εμπορικό σήμα Alodokter. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι άλλοι ιστότοποι ενδέχεται να τοποθετήσουν μπισκότα οι ίδιοι ή άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας, συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα ή πληροφορίες σας. Άλλοι ιστότοποι συμμορφώνονται με διαφορετικούς κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ή την αποκάλυψη στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης που τους υποβάλλετε. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου ή τις δηλώσεις άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Η συνεχής χρήση της Πλατφόρμας θα σημαίνει την αποδοχή και την αποδοχή αυτών των αλλαγών.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η νομοθεσία περί απορρήτου της Ινδονησίας δίνει στα άτομα το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους στοιχείων. Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

Θα σας ενημερώσουμε εγγράφως εάν υπάρχει αδυναμία προστασίας του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων στα ηλεκτρονικά μας συστήματα, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected].

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Αυτή η πολιτική απορρήτου (" Πολιτική Απορρήτου ”) περιγράφει πώς χειριζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των Πλατφορμών μας. Χρησιμοποιώντας τις Πλατφόρμες μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Λάβετε υπόψη ότι οι καθορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας υιοθετούνται στο παρόν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Όλες οι αναφορές σε «εσείς» ή «σας» στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναφέρονται σε Πελάτες και Παρόχους Υπηρεσιών της Alodokter (όπως μπορεί να ισχύει).

1. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται καθώς χρησιμοποιείτε τις Πλατφόρμες, λαμβάνετε ή παρέχετε τις Υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Α. Τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα προσωπικά σας στοιχεία περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης και τη διεύθυνση email που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στις Πλατφόρμες μας. Περιλαμβάνει επίσης άλλες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε στον λογαριασμό σας, π.χ. βιογραφία.

Β. Προσωπικές Πληροφορίες Υγείας Πελατών

Οι προσωπικές πληροφορίες υγείας των Πελατών περιλαμβάνουν φύλο, γνωστές καταστάσεις υγείας, φάρμακα, αλλεργίες, εμβολιασμούς, ιατρικό ιστορικό, στόχους υγείας, εγγραφές ημερολογίου υγείας, καθώς και ιατρικές συνταγές, αναφορές και αρχεία που ανεβάζουν οι πελάτες κατά καιρούς στις Πλατφόρμες.

Γ. Επιχειρηματικές Πληροφορίες Παρόχων Υπηρεσιών

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν τις πληροφορίες του προφίλ τους καθώς και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρουν μέσω των Πλατφορμών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα παρέχουν επίσης την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής και τη διεύθυνση χρέωσης για πληρωμές σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχουν. Η Alodokter μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή τα στοιχεία οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πληρωμής.

Δ. Δεδομένα Λειτουργίας

Προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης των πλατφορμών σας, η Alodokter χρησιμοποιεί cookies, αρχεία καταγραφής διακομιστή και άλλους παρόμοιους μηχανισμούς για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών, τη βελτίωση των υπηρεσιών, την παρακολούθηση της χρήσης υπηρεσιών και για σκοπούς μάρκετινγκ εντός και εκτός των Πλατφορμών. Αυτοί οι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προτιμήσεων των χρηστών, τη διατήρηση των ρυθμίσεων συνεδρίας, τον αυτόματο έλεγχο ταυτότητας των συχνά χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών εάν απαιτείται από τις ρυθμίσεις σας και για την ενεργοποίηση άλλων παρόμοιων λειτουργικών απαιτήσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσετε τα cookies όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες web μας, ωστόσο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες από τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του Alodokter να μην λειτουργούν σωστά. Οι τρίτοι συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να λαμβάνουν και να καταγράφουν αυτόματα τέτοιες μη προσωπικές πληροφορίες ή ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες με την πάροδο του χρόνου.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α. Στρατηγός

Προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα που παρέχονται από εσάς ενδέχεται να συλλέγονται και να χρησιμοποιηθούν από την Alodokter για τους ακόλουθους ή σχετικούς σκοπούς:

Εγώ. που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση σε διαδραστικές λειτουργίες ή ασφαλείς περιοχές των Πλατφορμών μας, όταν το επιλέξετε,

ii. διεξαγωγή σχετικών ερευνών σχετικά με τις πληροφορίες που έχετε παράσχει·

iii. τη διαχείριση ή την επίλυση τυχόν καταγγελιών, ερευνών ή ερευνών στις οποίες εμπλέκεστε·

iv. την εκτέλεση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις εσωτερικές απαιτήσεις συμμόρφωσης της Alodokter, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εσωτερικούς κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες της Alodokter·

v. έλεγχος και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της συναλλαγής προσωπικών λογαριασμών·

vi. οποιαδήποτε κατάθεση ή πληροφορία που απαιτείται ή ζητείται σε οποιεσδήποτε κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή/και νομικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων από υπερπόντιες κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή/και νομικές αρχές)·

vii. επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες υγείας σχετικά με ιατρικές καταστάσεις ή δημογραφικά στοιχεία) για σκοπούς παρακολούθησης και για τη διαχείριση παροχών ή άλλους βοηθητικούς σκοπούς·

viii.όπως εύλογα απαιτείται για την παροχή ή τη λήψη υπηρεσιών τρίτων·

ix. αιτήματα δέουσας επιμέλειας από ρυθμιστικές αρχές, αντισυμβαλλόμενους, πελάτες της Alodokter και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Χ. Πληροφορίες επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης;

xi. κάθε άλλο σκοπό που απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Θα ασχοληθούμε επίσης με ορισμένες πληροφορίες όπως περιγράφεται παρακάτω.

Β. Προσωπικές Πληροφορίες Υγείας Πελατών

Οι προσωπικές πληροφορίες υγείας ενός Πελάτη που παρέχονται μέσω των Πλατφορμών ή/και μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών που δεν διατίθενται δημόσια από τον Πελάτη δεν θα κοινοποιηθούν, αποκαλυφθούν ή εμφανίζονται σε κανέναν άλλο εκτός από τον ίδιο τον Πελάτη και τους σχετικούς Παρόχους Υπηρεσιών που επιλέγουν να συμβουλευτείτε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών για το σκοπό της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Οι πάροχοι υπηρεσιών σας θα έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες υγείας. Οι πάροχοι υπηρεσιών σας θα επιτρέπεται να ενημερώνουν τις προσωπικές σας πληροφορίες υγείας προσθέτοντας σημειώσεις αναθεώρησης, στόχους υγείας, παρακολούθηση σχολίων σχετικά με τις Υπηρεσίες που προσφέρετε.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών μπορούν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να τερματίσουν οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που παρέχονται σε οποιονδήποτε Πελάτη ανά πάσα στιγμή και σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες υγείας των σχετικών Πελατών κατά τον τερματισμό.

Οι πελάτες επιτρέπεται να μοιράζονται τις δικές τους προσωπικές πληροφορίες υγείας με άλλους κατά την κρίση τους. Η Alodokter δεν ευθύνεται για τη συμμόρφωση με την πολιτική απορρήτου άλλων που θα δουν και θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που επιλέγουν να αποκαλύψουν οι πελάτες σε άλλους.

Γ. Πληροφορίες πληρωμής

Οι τρίτοι πάροχοι πληρωμών μας θα έχουν πρόσβαση στον τρόπο πληρωμής σας και στα στοιχεία της διεύθυνσης χρέωσης τη στιγμή της πραγματοποίησης ή της λήψης πληρωμών (ανάλογα με τα συνδρομητικά μας προγράμματα). Δεσμεύονται από υποχρεώσεις επιχειρηματικής σύμβασης όσον αφορά την ασφάλεια και το απόρρητο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου ή της ασφάλειας που προκύπτει από ή σε σχέση με τρίτους παρόχους πληρωμών. Η Alodokter μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή οποιωνδήποτε άλλων τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής που μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε.

Δ. Στοιχεία Επικοινωνίας

Οι πλατφόρμες θα σας στέλνουν επικοινωνίες (email και άλλες ειδοποιήσεις) από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεών σας. Κατά την εγγραφή θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες υποστήριξης πελατών. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν αποφασίσετε ανά πάσα στιγμή ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες ή επικοινωνίες από εμάς, ακολουθήστε τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που παρέχονται σε οποιαδήποτε από τις ανακοινώσεις.

Ε. Ανώνυμα Δεδομένα

Η Alodokter μπορεί να αναλύσει ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Πλατφορμών, για σκοπούς αξιολόγησης των τάσεων και των ενδιαφερόντων χρήσης, του προφίλ, του μάρκετινγκ, των προτύπων απαιτήσεων και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και άλλων περιεχομένων. Τέτοιες ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν θεωρούνται προσωπικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ινδονησίας, έχουμε καθήκον να φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα. Επομένως, ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας στη διεύθυνση [email protected] .

3. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο χειρισμός των προσωπικών πληροφοριών που κατέχει η Alodokter θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις στην Ινδονησία.

Με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τους νόμους περί απορρήτου της Ινδονησίας, ενδέχεται να ανταλλάξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτα μέρη όπου:

Εγώ. είμαστε υπό νομική, κανονιστική ή επαγγελματική υποχρέωση να συμμορφωνόμαστε με τις διαδικασίες επιβολής του νόμου και τις νομικές διαδικασίες, καθώς και με τις διαδικασίες συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των να αποτρέψει ή να σταματήσει οποιαδήποτε παράνομη, ανήθικη ή νομικά δυνάμενη δραστηριότητα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ασφάλειά σας, μας ή άλλων· να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· για την επιβολή ή την εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων μας· ή για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Alodokter ή άλλων·

ii. όλα ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Alodokter συγχωνεύονται ή αποκτώνται από τρίτο μέρος ή επεκτείνουμε ή αναδιοργανώνουμε την επιχείρησή μας, οπότε τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να αποτελούν μέρος των μεταβιβαζόμενων ή συγχωνευμένων περιουσιακών στοιχείων ή μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε νέες οντότητες ή τρίτα μέρη μέσω των οποίων θα διεξαχθεί η επιχείρησή μας·

iii. είναι σημαντικό στις περιστάσεις να αποκαλύψετε τις πληροφορίες στον εργοδότη ή στον τόπο της επιχείρησής σας, στους επαγγελματίες συμβούλους σας και στα μέρη με τα οποία έχουμε συμφωνίες από κοινού προώθησης (όπως εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού).

iv. παρέχουμε ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες των Πλατφορμών μας και σχετικές πληροφορίες χρήσης σε αξιόπιστα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων αναλυτικών στοιχείων και μηχανών αναζήτησης.

v. χρησιμοποιούμε αντιπρόσωπο, εργολάβο ή τρίτο πάροχο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων, για παράδειγμα αρχειοθέτηση, έλεγχο, έλεγχο αναφοράς, επαγγελματικές συμβουλές (συμπεριλαμβανομένων νομικών, λογιστικών, οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών), ταχυδρομείο, παράδοση, τεχνολογία, ιστότοπος, έρευνα, τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές, επικοινωνία με πελάτες, επεξεργασία δεδομένων, ασφάλιση, ιατροδικαστική, υποστήριξη διαφορών, υπηρεσίες μάρκετινγκ και ασφάλειας· και

vi. Αυτά τα μέρη υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο έναντι της Alodokter, η οποία έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές.

Ορισμένα από τα τρίτα μέρη με τα οποία μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας σας ή της χώρας από την οποία παρέχονται τα δεδομένα (συλλογικά το « δικαιοδοσία προέλευσης ”), συμπεριλαμβανομένων των χωρών όπου η Alodokter έχει παρουσία. Αν και αυτά τα τρίτα μέρη θα υπόκεινται συχνά σε υποχρεώσεις απορρήτου και εμπιστευτικότητας, αποδέχεστε ότι, όπου είναι νόμιμες, αυτές οι υποχρεώσεις μπορεί να διαφέρουν και να είναι λιγότερο αυστηρές από τις απαιτήσεις των νόμων περί απορρήτου της δικαιοδοσίας προέλευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επιβολή των νόμων της δικαιοδοσίας προέλευσης και ενδέχεται να μην μπορείτε να αναζητήσετε επανόρθωση βάσει αυτών των νόμων.

4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μόλις λάβει ένα αίτημα για απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, η Alodokter θα απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας και θα αρχειοθετήσει τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι αρχειοθετημένες πληροφορίες θα διατηρηθούν για περίοδο 5 ετών (ή και περισσότερο, εάν απαιτείται νομικά), ώστε να είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Οποιεσδήποτε πληροφορίες είχατε εξουσιοδοτήσει να κοινοποιούνται σε Παρόχους Υπηρεσιών μέσω των Πλατφορμών μας, θα συνεχίσουν να διατηρούνται από αυτούς τους Παρόχους Υπηρεσιών μέχρι να λήξουν οι συμφωνίες τους μαζί μας. Οι μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες ενδέχεται να διατηρούνται επ' αόριστον για αναλυτικά στοιχεία.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο στους διακομιστές μας σε μια πλατφόρμα υψηλής ασφάλειας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μετάδοση των προσωπικών σας πληροφοριών πριν μεταφερθούν μέσω του Διαδικτύου από τον προσωπικό σας υπολογιστή ή τις συσκευές σας στους διακομιστές μας και για την ασφάλεια αυτών των προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στα συστήματά μας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε τον πιθανό κίνδυνο που ενέχει η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, καθώς καμία μετάδοση δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ότι είναι 100% ασφαλής και τον κίνδυνο να βρουν άλλοι τρόπο να προειδοποιήσουν τα συστήματα ασφαλείας μας. Ως αποτέλεσμα, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που μας μεταδίδετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με την πρόσβαση στις Πλατφόρμες ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άτομο νομικά ικανό να συνάψει μια δεσμευτική συμφωνία σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, ιδίως αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, και ότι είστε τουλάχιστον 21 ετών ή έγγαμος και όχι υπό κηδεμονία. Εάν είστε κάτω των 21 ετών και δεν είστε παντρεμένοι, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας. Εκτός εάν υποδείξετε διαφορετικά, με την πρόσβαση στις Πλατφόρμες ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών, υποθέτουμε ότι είστε νομικά σε θέση να συμμετάσχετε στους Όρους και τις Προϋποθέσεις σύμφωνα με το ινδονησιακό δίκαιο.

Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες και οι Πάροχοι Υπηρεσιών επιτρέπεται να παρέχουν και να αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες για άλλους, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων και παιδιών. Κάθε χρήστης που παρέχει, αποθηκεύει ή υποβάλλει πληροφορίες για λογαριασμό παιδιού/ατόμου υπό κηδεμονία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την υποβολή, χρήση και μετάδοση τέτοιων πληροφοριών.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι πλατφόρμες περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιστοτόπων τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζουν τα εμπορικά σήματα Alodokter. Δεν ασκούμε έλεγχο σε ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι άλλοι ιστότοποι ενδέχεται να τοποθετήσουν τα δικά τους cookies ή άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας, να συλλέγουν δεδομένα ή να ζητούν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από εσάς. Άλλοι ιστότοποι ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση ή την αποκάλυψη των στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης που τους υποβάλλετε. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου ή τις δηλώσεις των άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται στις Πλατφόρμες. Η συνεχής χρήση των Πλατφορμών θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας και την αποδοχή οποιωνδήποτε τέτοιων τροποποιήσεων.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η νομοθεσία περί απορρήτου της Ινδονησίας δίνει στα άτομα το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους στοιχείων. Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται παρακάτω.

Θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως εάν υπάρχει οποιαδήποτε αδυναμία προστασίας του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων στο ηλεκτρονικό μας σύστημα, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected] .