Κατανόηση και Βοήθεια Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

Η απόκτηση ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες δεν είναι εύκολη υπόθεση για κανέναν γονιό. Η προσοχή των γονιών είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και την ανάπτυξή τους. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να μάθουν να καταλαβαίνουν και να βοηθούν, ώστε να έχουν πάντα αυτοπεποίθηση στην πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν κανόνες για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Ινδονησία. Όπως αναφέρθηκε, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν πλήρη προστασία και υπηρεσίες από το κράτος, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Υπουργού Επικρατείας για την Ενδυνάμωση των Γυναικών και την Προστασία του Παιδιού με αριθμό 10 του 2011.

Κατανόηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες πιο κοντά

Παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι παιδιά που βιώνουν περιορισμούς ή εξαιρετικές καταστάσεις, σωματικές, νοητικές-διανοητικές, κοινωνικές ή συναισθηματικές, που επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης ή ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Όχι μόνο αυτό, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνουν επίσης παιδιά που έχουν διαταραχές προσοχής, διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, διαταραχές επικοινωνιακών δεξιοτήτων και μαθησιακές δυσκολίες.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κατάσταση των παιδιών με ειδικές ανάγκες δεν είναι μεταδοτική ασθένεια. Έτσι, οι αλληλεπιδράσεις με παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν θα έχουν αντίκτυπο στους άλλους ανθρώπους. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορούν να συνεχίσουν να κοινωνικοποιούνται στην κοινωνία.

Σημαντικά πράγματα σε Συνοδεία παιδιών με ειδικές ανάγκες

Αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες φαίνονται διαφορετικά από τα παιδιά γενικά, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα παιδιά. Μεταξύ αυτών είναι το δικαίωμα να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους.

Για όσους από εσάς έχετε παιδιά με ειδικές ανάγκες ή γίνετε σύντροφος για παιδιά με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να τα υποστηρίξετε, όπως:

 • Να δίνετε πάντα κίνητρο

  Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν κάποια παιδιά με ειδικές ανάγκες που νιώθουν θλίψη και μάλιστα άγχος επειδή διαφέρουν από τα άλλα παιδιά. Ως εκ τούτου, καθήκον των γονέων και των συντρόφων είναι πάντα να παρακινούν και να βοηθούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να φτάσουν τις δυνατότητές τους.

 • Μπαίνοντας στο σωστό σχολείο

  Η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Εσείς ως γονιός πρέπει να υποστηρίζετε και να συμμετέχετε ενεργά στην είσοδο σε σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, φυσικά σε σχολεία που είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες. για παράδειγμακατ' οίκον εκπαίδευση.Επιπλέον, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορούν επίσης να σταλούν σε σχολεία χωρίς αποκλεισμούς.

 • Δίνοντας δεξιότητες ζωής

  Εάν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αποκτήσουν τη σωστή μάθηση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ζωής σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους, τότε το παιδί θα μπορεί να ζει πιο ανεξάρτητα. Από την άλλη, εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, η ικανότητα του παιδιού θα αντιμετωπίσει εμπόδια στην ανάπτυξή της.

 • Συμμετοχή σεκοινότητα ή ένωση

  Η ύπαρξη μιας κοινότητας ή μιας ένωσης παιδιών με ειδικές ανάγκες θα έχει θετικό αντίκτυπο για να κοινωνικοποιηθούν, να παίξουν και να μοιραστούν το ένα με το άλλο. Το ίδιο και για εσάς ως γονέα, οικογένεια ή σύντροφο. Η κοινότητα συνήθως παρέχει επίσης πολλές πληροφορίες για δραστηριότητες, σεμινάρια ή εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει κατανοητό εάν πραγματικά αποφασίσετε να πάρετε έναν σύντροφο ή νοσοκόμα για ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, τότε αναζητήστε τον κατάλληλο σύντροφο, ασθενή, φυσικά, που μπορεί να προσφέρει υποστήριξη που μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη και την ανάπτυξή του.

Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι γονείς και οι συνοδοί τους. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό σχετικά με τη θεραπεία που απαιτείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανάπτυξης του παιδιού σας.