Εγκέφαλος

Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο στο κεφάλι που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο της κίνησης, των αισθήσεων και των σκέψεων. Ο εγκέφαλος επιτρέπει επίσης στους ανθρώπους να σκέφτονται και να λύνουν προβλήματα.