Ο ρόλος του αναισθησιολόγου στις χειρουργικές επεμβάσεις

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να υποθέσουν ότι η εργασία ενός αναισθησιολόγου περιορίζεται μόνο στην παροχή αναισθησίας. Στην πραγματικότητα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του αναισθησιολόγου περιλαμβάνουν πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της κατάστασης του ασθενούς και της διασφάλισης ότι ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση.

Οι αναισθησιολόγοι είναι ειδικοί που είναι υπεύθυνοι για την παροχή αναισθησίας ή αναισθησίας σε ασθενείς που θέλουν να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις (επεμβάσεις) και άλλες ιατρικές επεμβάσεις.

Ο αναισθησιολόγος είναι μέρος της χειρουργικής ομάδας, η οποία συνεργάζεται στενά με τον χειρουργό και τη νοσοκόμα. Η αναισθησία που εκτελείται από αυτόν τον ειδικό έχει τη μορφή χορήγησης ηρεμιστικών και παυσίπονων. Στόχος είναι ο ασθενής να αποκοιμηθεί και να μην αισθάνεται πόνο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Ο ρόλος του γιατρού Αναισθητική

Σε γενικές γραμμές, οι ευθύνες του αναισθησιολόγου περιλαμβάνουν:

  • Παρέχετε περιεγχειρητικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα ιατρικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη χειρουργική επέμβαση. Αυτό περιλαμβάνει προεγχειρητική προετοιμασία, διεγχειρητικές υπηρεσίες (κατά τη διάρκεια της επέμβασης) και μετεγχειρητικές υπηρεσίες.
  • Καθορίστε τη θεραπεία για την πρόληψη και την ανακούφιση του πόνου σε ασθενείς, τόσο σε χειρουργικές επεμβάσεις όσο και σε ασθενείς με ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Για παράδειγμα, σε ασθενείς με καρκίνο, σε ασθενείς που πρόκειται να γεννήσουν και σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις.
  • Παρέχετε επείγουσα θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ανάνηψης για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση και ασθενείς σε εντατική θεραπεία.

Αρμοδιότητες Αναισθησιολόγου στη Χειρουργική

Οι αναισθησιολόγοι έχουν καθήκον τόσο πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια της επέμβασης, όσο και μετά την επέμβαση. Ιδού η εξήγηση:

Πριν την επέμβαση

Η ευθύνη του αναισθησιολόγου ξεκινά πριν από τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης. Σε αυτό το στάδιο, ο αναισθησιολόγος έχει την αποστολή να κάνει μια αξιολόγηση πριν από την αναισθησία, η οποία είναι να διασφαλίσει ότι η κατάσταση του ασθενούς είναι κατάλληλη για χειρουργική επέμβαση.

Επιπλέον, ο αναισθησιολόγος θα κάνει επίσης ένα σχέδιο αναισθησίας ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς. Αυτό περιλαμβάνει το είδος της αναισθησίας που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τη μέθοδο της αναπνευστικής συσκευής που θα χορηγηθεί.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που εξετάζει ο αναισθησιολόγος πριν χορηγήσει αναισθησία, όπως:

  • Η τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς και το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό. Ο αναισθησιολόγος θα ελέγξει εάν ο ασθενής έχει χειρουργηθεί, το είδος της επέμβασης, τυχόν προβλήματα υγείας (π.χ. διαβήτης ή καρδιοπάθεια). Ο ασθενής καλείται επίσης να ενημερώσει τον γιατρό εάν αυτός ή τα μέλη της οικογένειάς του έχουν αλλεργίες σε αναισθητικά ή άλλα φάρμακα.
  • Τύπος λειτουργίας. Για παράδειγμα, οι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν γενική αναισθησία για να διασφαλιστεί η άνεση και η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης χειρουργικής επέμβασης.
  • Τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης περιλαμβάνουν φυσική εξέταση και έρευνες, όπως εξετάσεις αίματος ή ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ).

Κατά τη λειτουργία

Πριν ξεκινήσει η επέμβαση, ο αναισθησιολόγος θα κάνει αναισθησία στον ασθενή και θα βεβαιωθεί ότι η αναισθησία λειτουργεί σωστά. Όταν γίνεται η επέμβαση, ο ρόλος του αναισθησιολόγου εξακολουθεί να χρειάζεται για να συνοδεύει τον ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο αναισθησιολόγος θα παρακολουθεί την κατάσταση του ασθενούς και τα ζωτικά σημεία, όπως ο καρδιακός ρυθμός και ο ρυθμός, η αναπνοή και η αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, ο αναισθησιολόγος θα παρακολουθεί επίσης εάν ο ασθενής αισθάνεται πόνο ή όχι.

Μετά τη λειτουργία

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η δουλειά του αναισθησιολόγου δεν σταμάτησε εκεί. Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συνείδησης και της κατάστασης του ασθενούς κατά τη φάση της ανάρρωσης.

Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο της μετεγχειρητικής κατάστασης του ασθενούς και πιθανές επιπλοκές. Χρειάζονται επίσης αναισθησιολόγοι για την αντιμετώπιση του πόνου που εμφανίζεται μετά την επέμβαση μέχρι ο ασθενής να νιώσει άνετα.

Αναισθησιολόγος με Εξειδικευμένες Ειδικότητες

Κάθε αναισθησιολόγος είναι εκπαιδευμένος να θεραπεύει ασθενείς στο χειρουργείο, αλλά δεν είναι λίγοι οι αναισθησιολόγοι που λαμβάνουν υποειδικότητες, για παράδειγμα στον τομέα των ασθενών εντατικής θεραπείας που χρειάζονται εντατική θεραπεία (Μονάδα εντατικής θεραπείας/ΜΕΘ).

Υπάρχουν επίσης παιδιατρικοί αναισθησιολόγοι που ειδικεύονται στη διαχείριση του πόνου και στην αναισθησία στα παιδιά, νευροαναισθησιολόγοι που χειρίζονται νευροχειρουργικές επεμβάσεις και αναισθησιολόγοι που ειδικεύονται στη διαχείριση του πόνου, όπως ο χρόνιος πόνος ή ο πόνος που σχετίζεται με τον καρκίνο.

Χρειάζονται αναισθησιολόγοι για να παρέχουν άνεση και ασφάλεια σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση και άλλες ιατρικές διαδικασίες. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, καθώς και για τη διενέργεια επεμβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες.

Για το λόγο αυτό, ο ασθενής ή η οικογένεια του ασθενή χρειάζεται να συμβουλευτεί έναν αναισθησιολόγο πριν υποβληθεί σε επέμβαση.

Με τη χορηγία του: